Birgitte Kriek

Tekeningen en schilderijen

Informatie

De zwart/wit abstracte, strakke, geometrische werken zijn gebaseerd op wat er zich direct op straat aan geometrische vormen en lijnen voordoet. Er liggen foto’s of schetsjes van een detail van een gebouw, belijningen en tekens op vrachtauto’s, een muurtekening of uithangborden aan ten grondslag: tekens op straat.

De wereld van design, architectuur, reclame en mode via de krant of bladen vormt eveneens een bron. Soms heeft het gevonden materiaal direct een link met het werk vanwege de lijnen of geometrische vormen, soms zijn alleen de zwart/wit/grijs tinten in een foto interessant. Eigen composities met vlakken van zwart/ wit en transparant papier kunnen ook een aanleiding zijn voor de tekeningen.

De tekeningen en schilderijen zijn ontdaan van overbodigheden en kleur. Belangrijk is de zoektocht naar eenvoud in vorm, lijn en materiaal en naar verandering en vervorming van een teken of belijning. Die eenvoud betekent ook het gebruik van louter zwart, wit en af en toe grijs. Vorm en restvorm zijn elk even belangrijk. Daarbij is strakheid essentieel. Strakheid en gladheid uitgevoerd in zwarte acrylverf en hoogglansverf op paneeltjes of papier enerzijds. Strakheid en structuur in oliepastel/olieverfkrijt of houtskool op papier anderzijds.

Een belangrijk aspect in het werk is platheid. Het gaat er niet om, om ruimte te creëren maar er wordt soms ruimte gesuggereerd door een net andere plaatsing van vlakken. Er is zowel sprake van logica in de vorm van afgemetenheid en berekening als onlogica door onregelmatigheden en de suggestie van toeval. Beide aspecten zijn even belangrijk.

Die afgemetenheid heeft ook betrekking op het formaat van de paneeltjes namelijk 60x42 cm en daar tegenover het ‘onlogische’ formaat van de tekeningen die variëren van 100x70 cm tot 200x150cm.

Het streven is om een spanning te creëren die ontstaat door vorm en restvorm, zwart en wit, logica en toeval, de aantrekkingskracht van het wit of datgene wat er zich achter het zwart zou kunnen bevinden.

InformatieInformatie
©2019 birgittekriek.nl by T. Kriek | EN