Birgitte Kriek

Tekeningen en schilderijen

birgittekriek.nl

Contact

e-Mail adres*

Onderwerp*

Tekst

Privacy statement

Deze website verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

IP-adressen worden voor 2 doelen gebruikt:
1. Om te analyseren hoe vaak de website wordt bezocht. Hiervoor gebruikt deze website Google Analytics (tm)
2. Om de website veilig en bereikbaar te houden

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden voor een beperkte tijd op de webserver bewaard

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt om contact op te nemen in het kader van het door u achtergelaten bericht op de contact pagina.

Cookies worden uitsluitend gebruikt voor website analytics met Google Analytics (tm) en voor de Facebook login status.

2019 birgittekriek.nl by T. Kriek